Domkapitlet tillstyrket

hos skolöverstyrelsen lektor A. Hjelms ansökan att få mottaga förordnande att t. v. uppehålla komministertjänsten i Vall.
Som motivering anför domkapitlet bl. a. svårigheterna att på annat sätt besätta denna plats.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 April 1920
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *