Slite cement- och kalkaktiebolag

har i dag haft sin årsstämma å bolagets kontor i Slite.
Sedan styrelse- och revisionsberättelser na föredragits. och ansvarsfrihet beviljats, beslöt stämman att disponera de uppkomna vinstmedlen i enlighet med styrelsens förslag. Beträffande frågan om ökning av aktiekapitalet beslöts att ajournera stämman till den 5 instundande maj då jämväl en del andra ärenden förekomma till behandling.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 April 1920
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *