Fastighetsaffärer.

Handl. Alfred Weström härstädes har för icke bekantgjort pris försålt sin fastighet å Södervärn till fru Alice Bildsten i Stockholm samt sin fastighet i Västerhejde till handl. Adolf Gustafsson härstädes.
Samtidigt har hr Weström av disponent Hjalmar Klint i Stockholm inköpt en egendom på Österskär, belägen vid norra ändan av Trälhavet i Stockholms skärgård. Hr W. ämnar där öppna handels- och begerirörelse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 April 1920
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *