Deltagande.

För allt varmt deltagande i min djupa sorg vid min makes frånfälle och för den vackra blomstergärd, som sänts till hans bår samt till alla dem, som hedrat honom med sin närvaro vid jordfästningen, ber jag härmed få framföra mitt vördsamma och hjärtliga tack.
Visby den 19 april 1920.
HILDA AF EKENSTAM, född Åkerhielm.

Annons

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 April 1920
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *