Ersättning för utskänkningsrättigheter.

I proposition till riksdagen hemställer k. m:t — enligt vad G. A:s stockholmaredaktion erfarit — att under deras återstående livstid må till Anna Magdalena Josefina, Nilsson, född Ringström och Gustava Maria Kristina Andarsson Selander, född Blomgren, bägge i Visby, i ersättning för upphörda utskänkningsrättigheter från rusdrycksfonden årligen utgå ett belopp avi 600 kr. till dem vardera.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *