Entreprenadauktion

å 1,500 sträckmeter, dels huvuddike, dels sidodiken i det s. k. Augstensmyrs västra utlopp hållen tisdagen den 20 innevarande april kl. 2 e. m. Samlingen sker hoe hemmansägaren Josef Wirsén, Nora. Arbetet utföres i enlighet med av statens lantbruksingenjör upprättade kartor och handlingar. övriga vilkor tillkännagivas vid auktionstillfället.
Nora i Vamlingbo den 12 april 1920.
ARBETSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *