Från landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 12 april.
En hårt prövad kvinna är fru Alma Vigsten vid Valornas lotsplats, änka efter lotsförman Vigsten därstädes. För några år sedan förlorade hon sin man genom drunkning och så efter något år 1916 drunknade en hennes förhoppningsfulle son under fiske utanför Faluddan genom att en störtsjö vid en hastigt uppstickande stormby fyllde och sänkte han båt. Så i fiol sänktes hennes enda dotter vid ännu icke fylda 20 år i graven plötsligt angripen av hjärninflammimation. Förutom andra motgångar som drabbat henne förlorade han nu häromdagen sin ko vid kalvning, en dyrbar förlust i dessa dyra tider. Av medkänsla med henne har man börjat en insamling här för att i någon mån hjälpa henne och hoppas man kunna få ihop så mycket att hon skall få köpa sig en igen. Redan nu nalkas summan 300 kr. och det är att hoppas att hemsocknen Vamlingbo även hjälper henne något.

I hamnen här har under påsken legat, förutom ett fartyg »Berta», kapten Nilsson, från Halland som lastat slipsten, lotsångaren, »Vega», kapten Nordling, vilken haft bestyr med ljud- och lysbojen vid Hoburgen. Denna har tagits in och lagts upp på härvarande brygga och lysapparaten för acetylengas har tagits bort och sänts till stockholm för påfyllning för förestående verksamhetsperiod. När den så blivit klar skall den ut igen på sin farliga plats till sjöfolkets varning och ledning.

Burgsviks idrottsförening, som bildades i fjol, har i lördags och i går haft en flitigt besökt basar vid Domerarfve härstädes med tombola, lyckohjul, ringkastning m. m. och först och sist bal. Det skall fortsättas om söndag för Wienbarnen. Redan gårdagens inkomst som lär uppgått till omkring 600 kr. offras för detta välgörande ändamål.

Betteckning har hållits här i dag å järnvägsstationen av kamrer Möller från Roma. Anslutningen var synnerligen livlig. Flera, som senaste åren icke odlat betor villa nu åter börja, ty det har visat sig vara en säker inkomst fast avbränningarna inte ära små. Frakten för betorna skall odlaren kännas vid ända upp till 25 öre pr 100 kilo. Här ser man vad det kostar att bo långt borta i sudret och vara så här långt på bakkälken. Därför skulle skatterna också vara mindre på avlägsna orter ty folket har mer avbränningar. och mindre förmåner. Huru litet får egentligen icke lantborna för sina. skatter till samhället mot stadsborna! Här får man vada i vägarnas damm eller sump, då stadsborna spatserar på sina fina gångbanor. Och här får man allt treva och snubbla i djupa mörkret, när inte mångubben visar klart på. kvällarna. Och här får man aldrig se och höra så mycket storartat och nyttigt som ofta bjudes i städerna åt hög och låg för en ringa penning. Men alla produkter och varor här äro inte billigare utan lika dyra om icke dyrare. Man håller rätt väl reda på dagspriserna i stan, ja i Stockholm, på kött m. m. och det vill man ha här också.

Potatis köper nu lantmannaföreningen upp här ute så mycket den kan få till kr. 7,25 pr 100 kilo. Det sätes — för export till England.

Högtidlig tacksägelse ägde rum i kyrkan här i går anledning av biskop Schéeles frånfälle. Omedelbart efter gudstjänstens slut sände sedan kyrkklockan ut sina allvarstunga toner i soliga vårdagen under en halv timmes tid. På flera håll härstädes flaggades därvid på halv stång till minne av den vördade herden, som nu funnit ro efter sin långa arbetsfyllda dag. Vi ha haft i honom en biskop som gjort sig känd bland alla folklager i hela stiftet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 April 1920
N:r 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *