Ett större frikyrkligt alliansmöte

för samtliga frikyrkliga församlingar på Gotland kommer att hållas i Visby söndagen 30 maj, anordnat av Gotlands frikyrkliga samarbetskomité.
Programmet för mötet kommer senare att meddelas genam annons. Det upplager i huvudsak uppbyggelse- och missionsföredrag av flera talare, varjämte ett revolutionsförslag i nykterhetsfrågan kommer att föreläggas mötet.
Samarbetskomitén, som på tisdagen hade sammanträde i Immanuelskapellet härstädes, beslöt även att göra en hänvinlese till de olika församlingarna på ön att nämda dag inställa egna möten för ett allmänt deltagande.
Smtidigt fattades även beslut om att ingå till de olika distriktsorganisatienorna med begäran om att de måtte låta reprentera sig genom ombud vid varandras årshögtider.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 April 1920
N:r 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *