Kungörelse.

Att dels hemmansägaren Elis Pettersson i Koparve, Lärbro socken, i egenskap av målsman för sina, omyndiga barn John Lennart Anshelm, Einar Torsten Elias, Alvar Olof och John Kristian, dels ock den förstnämdes myndige son, måleriarbetaren Knut Niklas Ture Pettersson, likaledes i Lärbro, härstädes anhållit om godkännande av namnet Röcklinger såsom nytt släktnamn, varder härmed kungjort med tillkännagivande, att en var äger, inom sextio dagar efter det ansökningen senast kungjordes, till Konungens befallningshavande ingiva eller i betalt brev insända skriftlig invändning mot ansökningen.
Visby i landskansliet den 12 april 1920.
Gustaf W. Roos.
K. P. Lundblad.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 April 1920
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *