Från sjön.

Med anledning ev ångfartyget Pekings förmodade undergång meddelar svenska generalkonsulatet i Shanghai, att det icke är uteslutet, att ångaren gått under genom minsprängning. Befintligheten av minor har nämligen konstaterats i dessa farvatten och senast vid nordkusten av Formosa.
samband med detta meddelas, att man på Formosa funnit en flotte med ett därpå befintligt lik av europeisk eller amerikansk ras.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 April 1920
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *