Dödsfall. Hildur Maria Olivia Pettersson

Att Herren Gud efter sitt alivisa råd behagat hädankalla vår älskade maka och mod er Hildur Maria Olivia Pettersson född Viberg, som hastigt avled i tron på sin Frälsare måndagen den 12 april kl. 10,30 f. m. i en ålder av 30 år, 9 mån, och 27 dagar; djupt sörjd och innerligt begråten av oss, föräldrar, morföräldrar. syskon, släkt och många vänner, ha vi den smärtsamma plikten att tillkännagiva.
Visby den 13 april 1920.
Ernst Pettersson.
Karl Gustav.

Ack döden hav er hädanryckt min vän ifrån min sida. Av sorg tilljorden nedertryckt, vad tröst kan jag förbila. Ej mer du är och ingen har blir så mot mig till sinnes, så huldrikt bröst, så ljuvlig röst, ej mer på jorden finnes. Tack för ditt ömma hjärta, Tack för glädjen som du gav.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 April 1920
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *