Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
En tankeläsande handelsresande,
som anordnat en tillställning utan att iakttaga stadgad anmälningsplikt dömdes att böta 10 kr.

Mot renhållningsstadgan
hade en husägare syndat och fick därför 5 kr. i böter.

Fylleri och våldsamt motstånd
kostade arb. Hj. Olsson 35 kr. i böter.

13 andra fylleriförseelsser
bötfälldes med sammanlagt 160 kr.

Norra häradsrätten.
UTSLAG.
För fylleri och förargelse
vid en fest i Hellvi godtemplarelokal dömdes verkstadsarbetaren Otto Asklöf från Nynäshamn att böta 30 kronor. Liknande förseelser kostade fyra arbetare från Slite sammanlagt 60 kr.

Gårdfarihandel utan tillstånd.
Härför tilltalade grosshandlaren Nils Gordon från Stockholm fick böta 100 kronor.

För försummet vägundergåll
fingo 23 hemmansägare i Roma socken böta 22 st. 15 kr. och en 10 kr.

Barnuppfostringsmåket
mellan ogifta Ester Jonsson i Vestkinde och arbetaren Karl Eriksson i Lauters å Fårö uppsköts till 11 maj.

För misshandel
å hemmansägaren Teodor Karlsson i Vinor Fårö tilltalade jordbruksarbetaren Erik Axel Larsson i Simmunds frikändes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 April 1920
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *