Stickspår vid Etelhem.

Domkapitlet har förklarat sig intet hava att anföra mot att den framställning, som av Fabriksaktiebolaget Kronsten gjorts om tillstånd till anläggande av ett stickspår från Bara gård i Etelhem till Etelhems järnvägsstation, bifalles på de villkor som av vederbörande landsfiskal föreslagits.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 April 1920
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *