Fastighetsauktion i Boge.

Lördagen den 10 innevarande april kl. 10 f. m., låter lantbrukaren Fr. Ahlqvist, genom auktion på stället, försälja sitt ägande 3/8 mantal Lauritze i Boge, antingen i sin helhet eller i mindre lotter efter spekulanters önskan.
Fastigheten omfattar 26 tunnland fastmarksåker, 20 tunnld. till större delen odlad och delvis insådd myr, samt c:a 100 tunnland äng och skogsmark med god odlingsjord och skog till avsalu.
Åbyggnaderma, bestående av manbyggnad och flygelbyggnad äro rymliga, ladugården nybyggd, läget centralt, nära Boge järnvägsanhalt och c:a 5 km. från Slite. Försäljningsvillkoren kungöras före utropet. Prövningsrätt å givna anbud förbehålles. I det fall fastighetens försäljning kommer till stånd, försäljas kl. 2 e. m. en del yttre inventarier såsom:
REDSKAP: En självavläggande skördemaskin, en slåttermaskin, en hästräfsa, arbetsvagnar, plogar, harvar, kornvält, en höpress, decimalvåg med vikter m. m.
KREATUR: En ko, tvenne ungnöt, 3 st. får av cheviotras.
DIVERSE: Ett parti utsädeskorn samt hö och höstsädeshalm.
Å lösegendomen lämnas godkände inropare betalningsanstånd till 1 instundande sept.
Hellvi den 1 april 1920.
Arvid Mörrby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1920
N:r 77

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *