Utmätningsauktion i Martebo.

Onsdagen den 20 nästkommande Juni kl. 10 före middagen förrättas å Alleqvia tingsställe utmätningsauktion till försäljning af landtbrukaren G. O. Thorells ägande 125/128 mant. Medebys och 17/64 mant. Qvie i Martebo socken, ägande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas att sin rätt dervid bevaka.
Dessa hemmansdelar, som ligga i sambruk och af hvilka endast Medebys är bebygdt med boningshus af sten samt ladugårdshus af trä jämte 2:ne andra boningshus samt redskapshus och källarebygnad, innehar vid Medebys: åker 44 hekt. 93 6 ar, äng 16 hekt. 53,9 ar, odlingsmark 31 hekt. 89,5 ar, af rösningsjord 56 hekt. 25,9 ar och impedimenter 21,2 ar, samt vid Qvie: åker 9 hekt. 53,2 ar, äng 7 hekt. 49,2 ar, odlingsmark 27 hekt. 46,3 ar, atrösningsjord 11 hekt. 81,8 ar och impedimenter 3,8 ar och halva blitvit saluvärderade, Medebys till 34,000 kronor samt Qvie till 10,000 kronor.
Gotlands norra kronofogdekontor den 16 Maj 1888.
DAN. CALISSENDORFF.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *