Utmätningsauktion i Boge.

onsdagen den 20 nästkommande Juni kl. 11 före middagen förrättas å Alleqvia tingsställe utmätningsauktion till försäljning af kakelugnsmakaren N. F. Bergs och hans hustrus ägande 49/648 mtl Västers i Boge socken, ägande de, hvillka halva fordran som skall ur egendomen gäldas eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna hemmansdel är försedd med boningshus och ladugårdshus i mindre godt skick samt innehar omkring 11 tunnl. åker 14 tunnl. ängsmark samt skogsmark till husbehof och är saluvärderad till 2000 kronor.
Gotlands norra kronofogdekontor den 16 Maj 1888.
DAN. CALISSENDORFF.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *