Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres, att i handelsregistrets aldelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af: Petter Lorens Fritiol Mårtensson att han ämnar idka handel vid Lingsartve i Vamlingbo socken under firma Per Mårtensson.
Visby i Landskansliet 16 Maj 1888.
E. POIGNANT.
G. N. Donner

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *