Auktion i Visby hamn.

Torsdagen den 31 Maj 1888 kl. 12 midd. förrättas å auktionskammaren i Visby frivillig auktion å följande i Visby hamn liggande fartyg delvis tillhöriga konsuln Carl L. Ekmans konkursbo, nämligen:
1:o) Skeppet »Gotland» om 269,40 registerton, hygdt i vid Braka i Oldenburg af ek på kravel och lastande omkring 115 standard fyrekarna trävaror eller 18 knal stenkol;
2:o) Brigg »Ernelle» om 227,60 registerton, bygd i Backen:panda af ek på kravel och lastande omkring 108 standard fyrskurna trävaror, 15 knal stenkol eller 3,000 tunnor spanmål; och
3:o) Skonert »Tjelvar», om 183,41 registerton, bygd vid Bardenfleth i Oldenburg af ek och bok på kravel och lastande omkring 85 standard fyrskurna trävaror, 13 keel stenkol och 2,200 tunnor spanmål;
Alla fartygen äro försedda med goda och fullständiga inventarier.
Pröfning af gjorda anbud förbehållas. Ångbåt ankommer från och afgår till fastlandet auktionsdagen.
Visby den 12 Maj 1888.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *