Visby cementaktiebolag

har vid bolagsstämma i Stockholm till ledamöter i styrelsen utsett med. dr G. Bergman, grosshandl. E. V. Carlsson, ingenjör G. Dalström, bokförläggaren P. Palmquist och revisionssekr. A. E. Sjöstrand (styrelsens sekreterare) med ingenjör Fahnehjelm och konsul Björkandar till ersättare.
Revisorer blefvo borgmästare Een och ingenjör O. Warfvinge med kapt. Arnelius och handl. Wallér till ersättare.
För närvarande är man på fabriken sysselsatt mod uppförandet af en ugn efter ny konstruktion. Om denna befinnes lämplig kommer samma konstruktion att användas på samtliga ugnar, som skola af bolaget uppföras.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Maj 1888
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *