Bränvinsförsäljningsafgiften

för länet har nu influtit för året 1887-88 och fördelats på landsbygdskommunerna till ett belopp af inalles 2,806 kr. 74, hvaraf på norra häradet kommit 1,344 kr. 79 öre och på södra häradet 1,461 kr. 95 öre. Förteckningen öfver den närmare fördelningen finnes tillgänglig å ränteriet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Maj 1888
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *