Höjd- och, fältmätningarne på Gotland.

I dag hafva med Klintehamn, som hitkorn något efter kl. 9 f. m. ytterligare hit anländt löjtnanterna Virgin, Oxehufved, Hederberg och Strokirk, hvilka komma att deltaga i höjd- och fältmätningarne under sommaren.
Af de förut anlända officerarna afreste i går löjtnanterna Munck, Tottie och Hasselqvist för att, börja kartläggningsarbetena i trakterna af Hoburg, Burgsvik och Grötlingbo. Kapten Vickström kommer att företaga afvägningar på åtskilliga ställen af ön. Major Stål tager sitt hufvudqvarter i Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Maj 1888
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *