Från sjön.

Ångaren Moto, kap. Digman — förut befälhafvare å den förolyckade engelska ångaren Great Yarmouth, — har 29 April i engelska kanalen råkat i kollision med ett större engelskt skepp vid namn Smyrna med den följd, att segelfartyget sjönk fyra minuter efter sammanstötningen. Kapten Digman och fyra man vore vid tillfället på ångaren Motos brygga. Aderton man af Smyrnas besättning räddades i de från Moto i hast nedfirade båtarna, men kaptenen och 11 man omkommo. Engelska tidningar, som omtala olyckshändelsen, nämna med mycket beröm det uppoffrande bemötande de bergade rönt af kapten Digman och hans besättning.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Maj 1888
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *