Auktion vid Lilla Bähls i Bäl.

Genom offentlig auktion, som tisdagen den 15 Maj från kl. 10 f. m. kommer att förättas vid Lilla Bähls i Bäl låter hemmansägaren Petier Olofsson derstädes, i anseende till hemmanets u arrendering, till den högstbjudande försälja lösöreboet bestående at möbler af hvarjehanda slag, koppar-, bleck-, jernsaker, porslin och glas, sängkläder och linne; åkdon och körredskap, res- och arbetsvagnar, kälkar, ved- och foderhäckar, vänd och spetsplogar, harf var at olika slag, mullfösor, sladd, kornvält, selar, avänglar, spadar, skyfflar, tjagor, grepar; kreatur, såsom oxar, kor, ungnöt och lam; ett parti råg, hvilken får afhemtas på anvist ställe, m. m.
Säkre och kände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 nästkommande Oktober, andra betala kontant eller ställa godkänd borgen.
Hörsne den 8 Maj 1888.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Maj 1888
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *