Bibelsällskapet

firar sitt årsmöte tisdagen 3 Juli i domkyrkan, och börjar kl. 11 f. m. med predikan af kyrkoherde J. P. F. Friberg. Dagen derpå börjar missionssällekapet sitt årssammanträde med predikan af v. pastor Fr. Lagerman.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Maj 1888
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *