Kungörelse.

Tisdagen den 12 nästkommande Juni kl 12 middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Niklas Engströms egande 1/16 mant. Tjelder i Boge socken; egande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som hör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Fastigheten, som saknar åbygnader, utgöres af omkring 4 tunl. åker, 5 tunl. äng och andel i skogsmark under 1/4 mant. Tjelder samt är satuvärderad till 1,000 kronor.
Visby i Landskansliet 3 Maj 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *