Auktion i Vamlingbo.

Torsdagen den 21 nästkommande Juni klockan half ett eftermiddagen hålles å Skogs tingsställe i Linde utmätningsauktion för försäljning af Karl Olssons 7/256 mantal Sigfride och 1/32 mantal Sigreips, begge af kronoskattenatur i Vamlingbo socken; egande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som hör dervid iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Dessa hemmansdelar, som ligga i sambruk, äro obehygda, belägna 0,5 mil från Burgsviks hamn, innehålla tillsammans 23 tunland 0,7 kappland inrösningsjord, 33 tunt. 19 kappland afrösningsjord och äro värderade till tillsammans 1,000 kronor.
Visby Gotlands södra kronofogdekontor den 28 April 1888.
AUG. BOKSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *