Auktion vid Bjerge i Vallstena.

I anseende till hemmanets utarrendering låter hemmansägaren J. Johansson, Bjerge i Vallstena, lördagen den 5 Maj från kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja större delen at sitt lösörebo bestående af möbler af hvarjehanda slag, glas och porslin; linne och sängkläder; Qvinsgångkläder, 1 bättre symaskin, 1 jagtgevär, 1 reafäll; rent och godt utsädeskorn, blandsäd och hafre; åker- och körredskap, såsom hart ear, vänd- och speteplogar, vrång och foderhäckar, en lastvagn, flere arbete-vagnar, 3 par kälkar, en ressläde, 2 par selar, 1 vindmaskin, 1 ska kvind, 1 hästqvarn; kreatur såsom hästar, oxar, kor, lam och svin, in. tn. som ej här så noga kan uppräknas.
Säkre och kände inropare erhålla anstånd till den 1:ste nästkommande November, andre betale genast eller vid anfordran.
Bäl och Sudergårda den 28 April 1888.
J. P. JOHANSSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 April 1888
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *