Till kustroddare

inom Visby tullkammardistrikt har generaltullstyrelsen i ledigheten efter i höstas till tullvaktmästare å Fårön befordrade K. V. Östman utnämt e. o. kustroddaren Karl Pettersson (den äldre) i Ronneby. Pettersson lär komma att stationeras vid Lutterhorns tulljakt.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 April 1888
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *