Auktion vid Kyrkebjers i Gothem.

Medels offentlig auktion, som förrättas vid Kyrkebjers i Gothem tisdagen den 24 April kl. 11 f. m. låter landtbrukaren herr L. Sundahl, i anseende till afflyttning till den mestbjudande försälja sitt ägande hemman 2517/4196 mantal Kyrkebjers med åbygnader att af blitvande köpare tillträdas. Denna förmånliga hemmansdel har goda och välskötta ägor, åkerjorden är i full växtkraft och skog till husbehof. Hemmanet utbjudes dels i sin helhet, dels ock i mindre delar med förbehållen pröfningsrätt att antaga eller förkasta blitvande anbud. Betalningen erlägges i terminer, hvilka liksom disiga vitkor blilva förmånliga och komma att uppgifvas vid auktionstillfället. Skulle någon försäljning at hemmanet icke komma till stånd, utbjudas det samma på arrende i sin helhet eller mindre lotter under tid och vilkor, som före utropet uppgitvas.
Hörsne den 10 April 1888.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *