Arrende-auktion.

Medels öppen frivillig auktion låta sterbhusdelägarne efter aflidne landtbrukaren O. F. Lindbom fredagen den 27 dennes kl. 10 f. m. till den högstbjudande på 5 års tid utarrendera 27/64 mantal Etebols i Lnmmelunda; hemmanet utbjudas föret i mindre lotter och sedan i sin helhet med förbehållen rätt att antaga eller förkasta de gjorda anbuden; öfriga vilkor tillkännagifvas före utropet.
Vid samma tillfälle försäljes för annan persons räkning ett större parti vackert utsädeskorn, blandsäd, och klöfverfrö, samt 300 fot goda ät- och sättpotatis, med betalningsanstånd för godkände inropare till den 1:sta nästkommande September.
Veskinds den 19 April 1888.
LUDVIG HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *