Auktion i Klintehamn.

Tisdagen den 24 April låter handlanden Krokstedt på Klintehamn genom offentlig och frivillig auktion uti mindre utrop försälja ett större parti svart utsädeshafre, s. k. plymhafre, vägande omkring 10 lisp. pr tunnan, odlad här endast ett år, dessutom råg och rågmjöl, rena utsädesvicker, kok- och utsädesätter, goda potatis, vår- och höstsädeshalm, rent och kontroileradt klölver- och timotejfrö samt ett kokreatur.
De af mig godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1:ste instundande September, andre betale vid anfordran.
Auktionen börjas kl. 10 f. m. Klintehamn i April 1888.
AUG. NORDSTEDT,
anmodad auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 April 1888
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *