Aktiebolaget Visby cementfabriks

ansökan om fastställelse å bolagsordningen är undertecknad af F. A. G. Bergman, Vilhelm Carlsson, Gustaf Dalström, Otto Fanehjelm och Gustaf Palmqvist. Bolaget, byars styrelse har sitt säte i Stockholm, har till ändamål att, efter inköp af den invid Visby stad belägna egendomen Kopparsvik jämte derå anlagd cementfabrik med tillhörande torffabrik, mjölqvarn med flere inrättningar, tillverka och och försälja cement, cementarbeten, kalk, kuggen kalksten, m. m., som till dessa industrigrenar hörer. Aktiekapitlet skall utgöra minst 200,000 kr. och högst 500,000 kr., fördeladt i aktier å 200 kr. till viss man med inbetalning af 50 proc. af minimikapitalet före bolagets trädande i verksamhet samt återstående 50 proc. inom 6 månader derefter på sätt styrelsen bestämmer.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 April 1888
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *