I anledning af att båtsman

Spet’s rote blifvit satt under vakans, så kommer nämda torp, beläget inom Fardhems socken, genom offentlig auktion, som förrättas på stället onsdagen den 18 April kl. 3 e.m., att till den högstbjudande utarrenderas, såväl jorden med derå utsådt höstsäde som bygnaderna på tid och vitkor, som närmare bestämmas före auktionen. Tillträdet kan ske genast.
ROTEHÅLLÄREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *