Handelsregistret.

År 1888 den 11 April intogos i handelsregistret för Visby stad anmälandes af

  1. Lars Jakob Oskar Widin att fortfarande idka handelsrörelse härstädes under firma Oskar Widin; samt
  2. Franz Christian Otto Sonntag i Stockholm att härstädes fortfarande idka handelsrörelse under firma The Singer Manufacturing C:o, som vid underskrift älven tecknas The Singer Mfg C:o F. Sonntag.
    MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *