Från sjön.

Den 5 April kl. half nio f. m. strandade på Kalkgrundet utanför Getterön vid Varberg engelska skonerten »Lord Clyde», kapten Smith, kommande från West Hartlepool med last af stenkol till grosshandlaren Ivar Hulten i Varberg. Fartyget stod hårdt fast, men troddes dock af bergningsångare kunna tagas af grund.
— Skeppsbrott halva tre segelfartyg i dagarna lidit. Fartygen äro vrak, men besättningarna räddade. Det ena är skeppet »Oskar II», från Drammen, lastadt med is; det andra »Amalia» från Tönsberg, det tredje »Fremskridt» från Kristiania.
— Engelska barkskeppet British Princess led i söndags 8 dagar skeppsbrott vid Caminha, nära spansk-portugisiska gränsen. Besättningen bestod at tjugufyra man, af hvilka endast en blef räddad. Spanske tulltjenstemän sägas hafva skjutit på den portugisiska räddningsbåten och derigenom hindrat den i dess räddningsverksamhet.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *