Auktion vid Tingstäde.

Medels frivillig auktion låter skomakaren C. Andersson i Tingstäde fredagen den 20 innevarande April kl. 10 f. m. till den mestbjudande försälja 140 kbf. god och torr råg, 100 kbf. korn, 90 kbf. blandsäd, 50 kW. halre, allt vackert och tjenligt till utsäde, 50 kbf. goda ät- och sättpotatis, 50 lisp. välsaltadt rökt fläsk; barkade, lamskinn, linneväf; glas och porslin, sängkläder med fjäderfyllnad, körredskap, en enbetskärra, vagnar, kälkar, selar m. m.
En manbygnad af trä under spåntak, inredd till 2:ne rum och kök, ett ladugårdshus af trä under brädtak, allt i fullt godt skick.
Kände, vederhäftiga köpare erhålla 4 månaders betalningsanstånd, andre belale kontant eller vid anfordran.
Tingstäde den 8 April 1888.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *