Auktion vid Qvinome i Othem.

I anseende till hemmanets utlemnande på hälftenbruk, låter landsbrukaren Anton Larsson medels offentlig frivillig auktion, som förrättas vid Qvinome i Othem onsdagen 25 uti innevarande månad och börjas kl 10 på dagen till den högstbjudande försälja sina yttre inventarier, bestående af kör- och åkerbruksredskap såsom 2:ne resvaguar, arbetsvagnar, kälkar, vänd- och spetsplogar, foderhäckar, klös- och slätpinnhart var, myllkammar, mullfösor, en kornvält, vindmaskin, selar och oxok, bitgafflar, spadar, hackor; grepar, jernspett, sigdar och liar, m. m.; kreatur såsom 5 st. hästar, deraf 2:oe unga sto till färgen gråa och af norsk ratt, 1 par oxar, 2;ne tjurar, 7 st mjölkkor samt lår med ungar; äfvensom en hyfvelbänk, diverse jagtgevär och en god jagthund samt något gång- och sängkläder. Med betalningen lampas endast fullt säkre inropare anstånd till den 1 nästinstundande September.
Othem den 11 April 1888.
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *