Gåfva.

Till Barlingbo sockens fattigkassa hafva husbonden Jacob Hansson och hans hustru Kristina Elisabeth Hansson skänkt 200 kronor med vilkor att 1 proc. af summan årligen lemnas till fattigvården och öfriga 5 proc. afses att öka kapitalet intill dess det uppnått 400 kronor, hvarefter beloppet till fattigvårdsstyrelsen öfverlemnas med vilkor att kapitalet väl må förökas men icke understiga dess då varande belopp.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1875
N:r 14.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *