Gåfvor till Gotlands Fornsal.

Löjnt. Emmerik Rosell:
Spis-kamin af gjutet järn (1 7 st.)

Major Ant. Gahne:
Medaljon porträtt på elfenben af landshöfdingen friherre C. O. von Segebaden (innefattadt i ram af förgyldt silfver samt inneslutande en hårmatta af hans fru, friherrinnan Mar. Elis. Danckvardt-Lilljeström.)

Fru Anna Ahlgren, f. Reuser:
Schal af nettelduk, bytt, konstfallt oroderad med bottensöm. Sy-skruf af stål, med grön siden-dyna.

Studeranden Fr. Ahlgren:
Tysk bibel, tryckt i Wittenberg A:o 1694, stor 8:o. Penn-knif (fordom med 4 blad), med orneradt handtag af messing.

Husbonden A. P. P:n Björksarfve i Björke:
Sten-stop (om 1/2 stop). utan lock.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1875
N:r 14.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *