Genom Pastors-Embetet i Burs

har jag denna dag bekommit 37 kronor, hvilka medel blifvit genom redaktionen af Gotlands Allehanda insamlade till förmån för mig och min familj tillfölje af en hos mig timad eldsvåda Nyårsdagen innevarande år, och får jag med anledning häraf hembära såväl Redaktionen som samtliga de välvilliga gifvarne min innerliga tacksamhet.
Vanges i Burs den 16:ds Februari 1875.
Mårten Petter Budin,
(med ihållen penna).

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1875
N:r 14.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *