Landtbruksingeniör Roos

kommer enligt reseplanen för år 1888 att hafva 40 förrättningsdagar inom länet. Deraf användes kan 10 dagar af hushållningssällskapets förvaltningsutskott för att i sällskap med professor A. Möller undersöka en del af Gotlands myrar, af samma sällskap i 15 dagar för uppgörande af plan till öppen afdikning i Buttle nr 1, i 10 dagar af A. M. Eneman, F. Karlsson och M. Byström för myrafdikning (laga syn) i Alfva samt i 5 dagar af Stålhandske för samma förrättning i Vible.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *