Jemlikt 4 § i lagen

angåendes handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Lars Alfred Olsson att han ämnar fortfarande idka handelsrörelse i Ardre socken under firma Alfred Olsson;
Victor Hansén att han fortfarande idkar handel vid Burgsvik i Öja socken under firma Victor Hansén;
Jacob Timotheus Jacobsson att han ämnar fortsätta förut idkad handelsrörelse vid Burgsvik i Öja socken under firma J. T. Jacobsson;
Victor Hansén och Jacob Timotheus Jacobsson att de ämna fortfarande idka handelsrörelse med arbetad och oarbetad Gotlands sandsten jemte sjöfart och garfverirörelse vid Burgsvik i Öja socken under firma Gotlands slipstensbolag;
Nils Theodor Wærnqvist att han fortsätter förutidkad handelsrörelse vid Burgsvik i Öja socken under firma Th. Wærnqvist;
Lars Petter Olsson att han ämnar fortfarande utöka handel i Habblingbo socken under firma L. P. Olsson.
Visby i Landskanslist 31 Mars 1888.
E. POIGNADIT.
Johan Hambræus.

Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets af delning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af Ernst Gotthard Andersson och Oskar Rudolf Pettersson att de ännu fortfarende idka jernhandel i Hemse socken under firma Andersson & Pettersson;
Fredrik Alexander Nyberg att han ämnar fortsätta förut idkad skeppsrederi- och kalkbrukerörelse i Lärbro socken under firma Fred. Alex. Nyberg.
Visby i Landskansliet 5 April 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *