När skall ringning ske

och när skall tacksägelse hållas efter de 24 Okt. i fjor omkomne 7 fiskarena från Fröjel hade kyrkoh. S. G. Hulteman sport domkapitlet. Han har fått till svar att detta skall ske, så snart vederbörligen blifvit styrkt, att de ofvannämda personerna verkligen omkommit.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *