Herrar Stadsfullmäktige

behagade sammanträda å rådhuset tisdagen den 10 innevarande April kl. 5 e. m., hvarvid förekomma följande ärenden:
1) Offentlig uppläsning af protokollet för stadsfullmäktiges sammanträde den 14 sistlidna Februari;
2) Justering och offentlig uppläsning af protokollet för stadsfullmäktiges sammanträden den 13:de och 27:de sistlidne Mars;
3) Revisionsberättelsen öfver Visby spritbolags räkenskaper för senaste försäljningsår;
4) Herr O. Warfvinges motion om åtgärder för tillbytande till staden af trenne kronotomter;
5) Herr G. Cedergrens motion om påkastning af snö å stadens vägar;
6) Magistratens skrifralse om yttrande rörande antalet vin- och maltdrycksutekänkningsställen;
7) Helsovårdsnämdens skrifvelse om inrättande af en trikioundersökningsbyrå samt
8) Enkefru Maria Högströms ansökan om infäste å tomten nr 14 i Klinterotens i 4:e qvarter.
Visby den 5 April 1888.
ORDFÖRANDEN.
OBS! Stadsfullmäktiges förberededande enskilda sammankomst hålles lördagen den 7 April kl. 5 e. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *