Hertigdöme är Gotland

fortfarande, ehuru det förlorat sin hertig, detta beroende derpå, att enligt k. m:ts påbud 1884, samtliga landskap skola i sina vapen föra hertigliga kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *