I anseende till förestående bouppteckning

efter aflidna husbondeenkan Maria Lundqvist Öfvide i Eskelhem, anmodas alla de, som i sterbhuset halva något att fordra eller äro något skyldiga, att sådant till undertecknad anmäla inom den 16 i denna månad kl. 10 f. m. eller senast vid bouppteckningsförrättningen, som kommer att hållas på nämde dag.
Eskelhem den 5:te April 1888.
JOHAN BERGMAN.
anm. utredningsman

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *