I Gotlands länsfängelse

har under Mars månad följande antal fångar förvarats: Vid månadens början qvarvarande 8, under månaden tillkomna 11, af hvilka 10 bötsfångar. Under månaden afgångna 8, vid månadens slut qvarvarande 11.
Under årets 3 första månader hafva innesuttit 30 fångar, af hvilka 2 ransaknings-, 4 straff., 4 tvångsarbets-, 4 fängelse- (urbota) och 16 d:o- (böter).

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *