Den post,

som vi idag bekommit, har en med våra dagars pretentioner vördnadsbjudande ålder. Färskaste bref och tidningar härröra från tisdagen 13 Mars.
Vår post från Gotland passerade, efter hvad man känner, Borgholm i tisdags morgse kl. 4, hvadan brerskrifvare här på orten sålunda kunna antaga, att deras bref kommit adressaterna tillhanda igår på förmiddagen.
På postkontoret har arbetet gått raskt, så att första utsändningen kunde försiggå redan kl. 1/2 4.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *