Trafikförhållandena å Gotlands jernväg

halva på grund af den starka blåsten i går och i dag, hvilken på landsbygden medfört en intensiv jordyra, d. v. s. att snön yr samman från marken, lidit ej ringa afbräck. Så fastnade eftermiddagståget från Visby till Hemse i går mellan Barlingbo och Roma stationer strax efter kl. 5. Till Roma lyckades det arbeta sig fram först vid 11-tiden på aftonen — således 6 timmars arbete på en vägsträcka af ej mer än 3/4 rall. Af passagerarna steg en del af vid Karby och öfvernattade i kringliggande bondgårdar, några medföljde till Roma. I dag utsändes vid 7-tiden på morgonen ett hjelplokomotiv med stora snöplogen, en kolvagn och manskap för snöskottning. På flere ställen under vägen fastnade lokomotivet till följd af jordyran och inkom ej till Barlingbo förr än kl. 1/2 2 e. m., der det måste stanna, till dess jordyran lagt sig. Mellan Visby oeh Roma lågo drifvorna packade ända till 5 och 6 fot. Hela dagen i går och under förmiddagen i dag har jeravägen haft folk ute för att skotta undan snön, men vädret är till den grad svårt att arbetena dermed måst inställas.
Morgontåget från Hemse i dag har ej utgått, och anses heller inga tåg kanna utsändas, förrän blåsten aftagit i styrka.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 Mars 1888
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *