Lagfarter

hafva af Visby rådhusrätt under Februari månad beviljats å nedannämda fastigheter:
hus och tomter nris 33 och 33 1/2 i Klinterotens 3 qvarter, hvilka af J. P. Qviberg sålts till K. Thomasson för 2,500 kr.;
hus och bygnader å tomten nr 126 i Klinterotens 4 qvarter, hvilka genom arf öfvergått från G. N. Ekbergs sterbhusdelägare till Valfrid Ekberg;
hus och tomt nr 1 i S:t Hansrotens 2 qvarter, hvilka allt af K. J. J. Pettersson till ursprungliga goodtemplarorden i Visby för 4,500 kr.;
samma fastighet, som af goodtemplarorden öfverlåtits till Vitterhets- Historia- och antiqvitetsakademien för 4,500 kr.;
hus och tomter nris 9 och 10 i S:t Hansrotens 2 qvarter, hvilka genom arf öfvergått från J. A. Bachér till J. A. Bachérs sterbhusdelägare;
samma fastighet, som genom köp öfvergått från J. A. Bachérs sterbhusdelägare till Slite varfsbolag för 18,000 kronor;
hus och tomter nris 45, 45 1/2, 46 och 48 1/2 i Norderrotens 4 qvarter, som försålts af L. Kolmodin till Charlotta Gustafva Kolmodin för 9,000 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 Mars 1888
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *